OCHRONA PPOŻ I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

Gaśnica śniegowa GS 2X BC

Informacje o produkcie...

Gaśnica Śniegowa GS-2x B
Dane techniczne:
skuteczność gaśnicza: 21B
masa środka gaśniczego: 2 kg
masa całkowita: ok. 7 kg
czynnik roboczy: Dwutlenek węgla CO2
czas działania: min. 6 s
zakres temperatur stosowania: -20oC +60oC

Uwagi:

 • Bezszwowy zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą
 • Możliwość dozowania emisji środka gaśniczego poprzez szybkootwieralny zawór umożliwiający czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
 • Funkcjonalna dysza umożliwia precyzyjne podanie środka gaśniczego do źródła ognia
 • Prosta w obsłudze i niezawodna w działaniu
  Przeznaczenie:
  Gaśnica śniegowa znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle oraz w laboratoriach chemicznych, składach aptecznych, halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach cieczy i gazów palnych, stacjach paliwowych, lakierniach.
  Przeznaczona jest do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.

Gaśnica proszkowa GP-2X- ABC, GP-2X/G ABC

Informacje o produkcie...

Gaśnica proszkowa GP-2X- ABC, GP-2X/G ABC
Dane techniczne:
skuteczność gaśnicza: 13A 89B C
masa środka gaśniczego: 2 kg
masa całkowita : ok. 3,5 kg
rodzaj środka gaśniczego: Proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
czas działania: min. 6 s
ciśnienie robocze: 16 bar w temp. 20°C
zakres temperatur stosowania: -30oC +60oC

Uwagi:

 • Posiada solidny, mosiężny zawór
 • Jest pod stałym ciśnieniem dzięki czemu jest gotowa do użycia zaraz po zdjęciu zawleczki
 • Posiada manometr, dzięki któremu możemy sprawdzić ciśnienie w gaśnicy w każdej chwili
 • Ma podwyższoną skuteczność gaśniczą wśród gaśnic o masie środka gaśniczego 2kg
 • Środkiem gaśniczym jest znakomity proszek, na który posiadamy Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
 • 3 lata gwarancji
  Przeznaczenie:
  Gaśnica proszkowa o małych pojemnościach znajduje zastosowanie szczególnie w zabezpieczeniu przeciwpożarowym samochodów, biur, mieszkań. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.
  Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

Gaśnica pianowa GWP 2X AF

Informacje o produkcie...

Gaśnica pianowa GWP-2X AF
Dane techniczne:
skuteczność gaśnicza: 5A 5F
objętość środka gaśniczego: 2 dm³
masa całkowita: 3,65 kg
czynnik roboczy: azot
rodzaj środka gaśniczego: Wodny roztwór FireFilm-Premix 3% AFFF
czas działania: Min. 6s.
ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar
ciśnienie robocze: 16 bar
zakres temperatur stosowania: +5oC +60oC

Uwagi:

 • Posiada solidny, mosiężny zawór.
 • Jest pod stałym ciśnieniem dzięki czemu jest gotowa do użycia zaraz po zdjęciu zawleczki.
 • Posiada manometr, dzięki któremu możemy sprawdzić ciśnienie w gaśnicy w każdej chwili.
 • Posiada Sprawozdanie z Badań z Instytutu Energetyki potwierdzające możliwość gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych do 1000V włącznie.
  Przeznaczenie:
  Gaśnica pianowa GWP-2x AF przeznaczona jest do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych – grupa pożarów F. Gaśnica gasi także pożary ciał stałych (drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp.). Ze względu na swoje właściwości gaśnicze jest szczególnie polecana jako ochrona przeciwpożarowa w gastronomii oraz w kuchniach domowych, czyli wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z gorącymi olejami i tłuszczami. Specjalny środek gaśniczy zastosowany w gaśnicy GWP-2x AF posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny i uzyskał pozytywną ocenę w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Gaśnica gasi również urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V.

Hydrant DN 52

Informacje o produkcie...

HYDRANTEM WEWNĘTRZNYM DN 52 określamy urządzenie do zwalczania pożaru, składające się ze wspornika węża, zaworu odcinającego, węża płasko składanego wraz z łącznikami, prądownicy z zaworem odcinającym, zamkniętych w szafce lub chronionych pokrywą.

  NORMY:
  • PN-EN 671-1 “Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym”.
  • PN-EN 671-2 “Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”.
  • PN-EN 671-3 “Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”.
  • PN-B-02865:1997/Ap1:1999 “Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”.